382

cyklar anmäldes stulna i Solna 2012, en mer än året innan. Sedan januari i år har 29 cykelstölder anmälts, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.