Även fula hus är värda att bevara

Parkeringshuset Parkaden i korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan stod klart 1965. P-huset ritades av Hans Asplund och här finns plats för 800 bilar. Parkaden är det sist bevarade parkeringshuset ovan jord från den här tiden.
Parkeringshuset Parkaden i korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan stod klart 1965. P-huset ritades av Hans Asplund och här finns plats för 800 bilar. Parkaden är det sist bevarade parkeringshuset ovan jord från den här tiden.
Den tidigare havrekvarnen på Kvarnholmen med anor från 1800-talet har ägts av Kooperativa förbundet men har sedan decennier spelat ut sin industriella roll och står i dag tom. Nu ska den rivas – men byggas upp igen.
Den tidigare havrekvarnen på Kvarnholmen med anor från 1800-talet har ägts av Kooperativa förbundet men har sedan decennier spelat ut sin industriella roll och står i dag tom. Nu ska den rivas – men byggas upp igen.
Så här såg silon på Kvarnholmen ut då den var ny.
Så här såg silon på Kvarnholmen ut då den var ny.
Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk.
Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Här producerades främst fjärrvärme. Som bränsle användes uran. Allt bränsle har i dag avlägsnats från anläggningen. Anläggningen togs i drift i maj 1964, stängdes i juni 1974 och ägs fortfarande av Vattenfall.
Många tänker nog att ett byggnadsminne ska vara en tjusig herrgård eller ett vackert hus. Men icke.

Även ”fula” byggnader är värda att bevara för framtiden enligt länsstyrelsen. De utreder just nu om man ska skydda både ett parkeringshus, en gigantisk – men risig – betongkvarn och ett kärnkraftverk, för framtiden.

Ett betonggarage mitt i city, är det något att bevara för framtiden?

Jovisst, det anser länsstyrelsen som nu har parkeringshuset Parkaden i korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan på listan över påtänkta byggnadsminnen som ska utredas.

– Vi har en del oväntade byggnadsminnen som man normalt sett inte uppfattar som snygga på vår lista. Men vi ser inte bara till det som kan anses som självklart ”snyggt”, vi ser även till vilka byggnader som är historiskt viktiga och som representerar olika delar av stadens historia, säger Patrick Björklund, antikvarie på enheten för kulturmiljö och bostadsstöd på länsstyrelsen.

I dag finns 191 beslutade byggnadsminnen vilka har utsetts under nästan 100 år.

– Ser man på Parkaden så är det kanske ingen skönhet, men huset har andra kvaliteter. Arkitekten har till exempel haft en ide med rastren i fasaden på varje våningsplan där hålen är utskurna i form av siffror beroende på vilken våning det är.

Dessutom säger garaget något om tiden vi lever i menar Patrick Björklund.

– I dag skulle vi inte kunna bygga ett parkeringshus i full skala mitt i city, marken är värd för mycket för att det skulle gå att få ekonomi i det. Byggnaden representerar ett annat tidevarv i vår moderna historia, i ljuset av den historiebeskrivningen är det här ”fula” betonggaraget intressant.

Länsstyrelsens lista över föreslagna byggnader som ska granskas är lång. En av de mer ovanliga punkterna är Elefanten – den underjordiska före detta civilförsvarsanläggningen i Sollentuna.

– Den är väldigt speciell, anläggningen är komplett bevarad, atombombskyddad och utrustad med både restaurang och kök, där går att bo i flera år. Den avvecklades för några år sedan då det inte fanns så stora hot mot Sverige. Nu talas det dock om att ta den i drift igen, säger Patrick Björklund.

Anläggningen ägs i dag av Stockholms stad och enligt Thomas Schilén, kundförvaltare på Stockholms stads fastighetskontor, utreds det just nu vad det ska bli av Elefanten och alla andra skyddsrum i länet.

– Stockholms stad äger ett 50-tal skyddsrum och det finns säkert ett hundratal till som ägs av fastighetsbolag, försvaret och olika energibolag. Vi väntar nu in rapporten där det utretts vad det ska bli av dem, säger han.

En annan udda anläggning på länsstyrelsens lista är Ågestaverket i Huddinge kommun, söder om Farsta – ett före detta kärnkraftverk som ägs av Vattenfall.

– Frågan är om man kan bevara ett kärnkraftverk för framtiden? Det ser ju mest ut som en fabriksanläggning ovan jord, själva kärnkraftverket ligger under jord, säger Patrick Björklund.

I dag är vitala delar och kärnbränslet bortplockat och Ågestaverket ska vara avvecklat senast 2025, enligt den plan som finns i dag förklarar Magnus Kryssare, pressekreterare hos Vattenfall.

– Vi har skyldighet att följa kärntekniklagen som innebär att vi ska avveckla anläggningen. Jag känner till att det finns diskussioner om att göra det till ett museum. Oavsett så måste verket avvecklas och friklassas först, vilket också innebär att det mesta i anläggningen transporteras bort, säger han.

På Kvarnholmen i Nacka finns även en gigantisk havrekvarn i betong från slutet av 1800-talet som blivit något av ett unikt ärende. Kvarnen är byggnadsminnesförklarad, men i ett uselt skick varför länsstyrelsen vill att den rivs och byggs upp i en exakt kopia.

– Det är väldigt ovanligt, mig veterligen har det aldrig hänt, åtminstone inte i Nacka, säger Maria Legars, kommunantikvarie i Nacka kommun.

Kommunen har bestämt att silorören, fönstren och en spiraltrappa i kvarnen ska bevaras. Diskussioner pågår just nu med fastighetsägaren Kuab om hur man ska lösa det hela.