Planer på parkour och småhus vid Igelbäckens naturreservat

Arkitektskiss över Grankällan i Järvastaden som byggstartas nästa år om allt går enligt planerna.
Arkitektskiss över Grankällan i Järvastaden som byggstartas nästa år om allt går enligt planerna.
Solna stad går vidare med utbyggnaden av Järvastaden. Om allt går enligt planerna är det byggstart för 150 småhus intill Igelbäckens naturreservat i början av nästa år. I planerna ingår även en parkourbana.

Solnas byggnadsnämnd har beslutat att godkänna en ny detaljplan för 150 radhus och kedjehus i Järvastaden. Planområdet som kallas för Grankällan ligger nordväst om Ulriksdals pendeltågsstation mellan Gunnarbovägen och Igelbäckens naturreservat.

– Detta projekt ger attraktivt boende i direkt anslutning till naturreservatet, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Planområdet har tidigare varit militärt. Idag bedriver Skanska krossverksamhet på platsen, en verksamhet som ska avvecklas. Innan byggnationen kan starta måste området saneras.

Järvastadsborna har larmat om bristen på skolor i området, något som förvärras när ytterligare bostäder byggs.

Men enligt Torsten Svenonius kommer den nya skolan som ska stå klar på Friedensborgsvägen intill Mulle Meck-lekparken nästa år täcka de behov som finns.

Området kommer att få två ”parker”. Entrén till naturreservatet vid Jaktvillan kommer inte att bebyggas utan även fortsättningsvis vara öppen gräsyta. Området bakom Jaktvillan ska utvecklas till en naturpark.

– Där funderar vi på att bygga en natur-parkourbana. Det har visat sig att det finns efterfrågan på olika saker att göra i området, framförallt för lite äldre barn, säger Torsten Svenonius.

Med Grankällan är det nordvästra hörnet av Järvastaden färdigbyggt och hela området ungefär halvklart.

– Mycket återstår att göra i mitten av Järvastaden. Men det får vi ta i ett senare skede när kraftledningen är nergrävd, säger Torsten Svenonius.

När området är fullt utbyggt kommer 15 000 människor att bo norr om Enköpingsvägen i Järvastaden och Ulriksdal.

– Det blir en förskjutning av Solna norrut, säger Torsten Svenonius.

Detaljplanen för Grankällan ska antas av kommunfullmäktige i höst. Om allt går enligt planerna kan bygget komma igång i början av nästa år.