387

Ungdomar fick sommarjobb i stadsdelen i år. Totalt fick över 6 500 sommarjobb nytt rekord enligt Alliansen i Stockholm.