4 000 sundbybergare ska skriva resedagbok

Tvärbana.
Tvärbana.
En stor undersökning av medborgarnas resevanor ska peka ut vilka trafikslag och vägar kommunen bör satsa mer på.

De 4 000 slumpvis utvalda sundbybergsborna i åldern 18-84 ska under en dag föra dagbok över sina resor. Det kan vara allt från cykelturer till affären till bilen eller tåget till jobbet.

I slutet av juni kommer resultatet som ska ligga till grund för både fysiska och informativa åtgärder.

Det kan till exempel vara att förbättra cykelbanor eller tillgängligheten till busshållplatser, det kan också vara information och kampanjer.

Detta görs som en del i målet att öka hållbart resande som cykel, gång och kollektivtrafik i Sundbyberg.