4 547 järfällabor per återvinningsstation

JÄRFÄLLA Järfällaborna är bland de i länet som får samsas mest om återvinningsstationerna. I snitt delar 4 547 invånare på varje station.

I Täby, där störst antal invånare samsas om varje station, delar i snitt 5 447 invånare på respektive station. Flest återvinningsstationer har de som bor i Nynäshamn. Där går det 1 155 invånare på varje station. Allt enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).