4 700 nya lägenheter planeras på Kungsholmen

Alena Adamekova som driver Stadhagens livs och café är hoppfull över byggplanerna.
Alena Adamekova som driver Stadhagens livs och café är hoppfull över byggplanerna.
Byggboomen på Kungsholmen fortsätter. Just nu är 4 700 nya lägenheter under planarbete, visar Mitt i:s genomgång.

Ett av de största projekten är Stadshagen med 1 900 nya bostäder.

<iframe width=”100%” height=”520″ frameborder=”0″ src=”https://mittistockholm.carto.com/viz/37d3c642-7efd-11e6-8ea1-0ecd1babdde5/embed_map” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>

Här är alla byggprojekt på kungsholmen där detaljplanearbete just nu pågår. Klicka på projekten för att få mer information.

Vid Stadshagsvägen på kullen ovanför Stadshagens IP är det lugnt och stilla. Men om några år byts friden mot byggstök då ungefär 1 900 nya lägenheter ska byggas i området mellan S:t Görans sjukhus och Hornsberg – om planerna tar sig igenom stadens detaljplaneprocess.

Alena Adamekova som driver Stadhagens livs och café är hoppfull.

– Jag tror att det blir väldigt bra. Här på berget känns det lite som på landet i dag, säger hon.

Hennes butik ligger just nu i slutet av en återvändsgränd. Men planen är att gatan ska förlängas och anslutas till Franzéngatan i Hornsberg. Alena hoppas på en framtid med betydligt fler kunder och ett livligare kvarter. En förhoppning hon delar med ungefär hälften av sina kunder uppe på kullen.

– Vi hade två namnlistor i butiken, en för och en mot planerna. Ungefär 1 000 svarade och det var 50-50, berättar hon och skrattar.

Stadshagen är inte den enda platsen som inom några år kan få rejält med nya grannar. Mitt i har sammanställt alla pågående detaljplaneprocesser på Kungsholmen just nu. Totalt planeras ungefär 4 700 lägenheter varav cirka 1 800 är hyresrätter.

De två största projekten är – bortsett från Stadshagen – planerna i Marieberg med omkring 1 100 bostäder, och planerna för den gamla bussdepån i Hornsberg vid Lindhagensgatan med cirka 750 nya bostäder. Planerna i Marieberg har länge varit på paus men ska nu dra igång igen, som vi berättar om i artikeln intill.

Bygget på Bussdepåns mark har också gått trögt. Där hänger planerna på att SL lyckas flytta sin verksamhet till en ny depå i Solna som ännu inte är 100 procent spikad. När det är klart kan arbetet dra på allvar. Men redan nu har byggbolag skissat på planer för platsen, som Mitt i tidigare berättat.

Bostäderna ska fördelas på fyra kvarter och kretsa kring ett grönskande torg med ”Pariskaraktär”, enligt ett pressmeddelande från en av byggherrarna.