4-åring mobbades på förskola i ett års tid

ÖSTERÅKER Under ett års tid utsattes en 4-åring för slag och sparkar och blev retad och utfryst av andra barn på en förskola i Öster­åker. Enligt anmälan till Barn- och elevombudet (BEO) skedde kränkningarna dagligen, även inför personal som inte ingrep.

Förskolan utredde inte situationen och förskolechefen gjorde heller ingen anmälan till kommunen, vilket man ska enligt skollagen. BEO konstaterar att kommunen brustit i sina skyldigheter och kräver nu bättring.

Enligt förskolan försökte man komma till rätta med problemen, men dessa upphörde inte förrän barnet bytte förskola.