4 miljoner för att se över stadshuset

Stadshuset från 1974 behöver rustas upp. Nu satsar kommunen fyra miljoner kronor på att utreda fastighetens skick.

Oppositionen vill förvandla byggnaden till kulturhus.

Det är en sliten och omodern 40-åring som står vid Vasaplatsen. Här finns gamla rör och ventilationssystem i behov av upprustning.

Förra veckan klubbade kommunstyrelsen igenom att fyra miljoner kronor ska satsas på att utreda stadshusets skick och vad som är mest akut att åtgärda.

Men redan nu har oppositionspartierna Miljöpartiet och Centerpartiet föreslagit att stadshuset ska bli ett kulturhus.

– Lite mer liv kring centrum på dagtid kan göra Lidingö till lite mindre sovstad. Det finns en stor samlingssal som skulle kunna utvecklas till en bra scen och om möjligt kan man ha mer skapande verkstad i huset, säger Thomas Bengtsson (MP).

– Man skulle kunna utveckla konstverksamheten och få dit ungdomar med någon kaféverksamhet, säger Kent Ivarsson (C).

Men majoriteten vill ta ett steg i taget.

– Det är inte en fråga som är aktuell just nu. Nu ska man ta temperaturen på huset och utreda vilket skick det är i vad gäller rör och ventilation. Jag tror personligen att man skulle kunna utveckla stadshuset till att bli en mer offentlig plats, men det är alldeles för tidigt att svara på hur, säger Hans Barje (M), kommunalråd.

Parallellt förs diskussioner om att upprätta ett medborgarkontor i stadshuset där bland annat polisen kan ta emot Lidingöbor då stationen i centrum stänger.

– Vi har ett precis inlett ett uppdrag att hitta en lämplig plats i stadshuset, i samarbete med polisen. Det tror jag blir jättebra för Lidingöborna, polisen och Lidingö stad, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

Fakta

Externa konsulter hyrs in

Lidingö stadshus togs i bruk 1974 och har sedan dess bara genomgått små renoveringar.

Nu ska 4 miljoner kronor satsas på att anlita externa konsulter som får titta närmare på stadshuset. I slutet på året ska beslutsunderlaget presenteras.

Parallellt utreds om polisen kan flytta in i stadshuset när stationen stänger.

Källa: Lidingö stad