40 miljoner till nya cykelstråk

De närmsta åren vill kommunen bygga gång- och cykelbanor för 40 miljoner kronor i Salem.

Men först ska Salemborna säga sitt.

Först i planerna ligger en förbindelse med Södertälje. Över näset vid Dånviken ska en gång- och cykelbro byggas bredvid pendeltågsbron. Bron och förbindelsen med Uttringevägen kostar enligt beräkningarna 4,1 miljoner kronor.

– Det här är något som folk efterlyst. På det sättet kommer du in i södra delen av Södertälje. Det är bra för många som jobbar på Astra och Scania, säger Maria Kavcic, enhetschef på gata- park-avdelningen.

Hon hoppas att den nya gång- och cykelvägen ska vara färdig att tas i bruk någon gång våren 2014.

Tanken är att även Tumba ska bindas samman med Södertälje med en cykelväg. Botkyrka kommun har planer på att anlägga en cykelbana på sin sida av kommungränsen.

Därefter står en grusad väg genom Ekdalen på tur. Den kan dock börja byggas redan nästa år i fall kommunen får del av statsbidrag avsatta för gång- och cykelvägar.

Vidare planeras gång- och cykelvägar som knyter ihop södra och västra Rönninge med Rönninge centrum.

– Det har förekommit incidenter genom åren och vi har fått synpunkter, säger Maria Kavcic.

Längre fram i tiden ligger enligt förslaget cykelvägar utmed Rönningevägen, Sandbäcksvägen och Salemsvägen.

– Rönningevägen kommer att kosta 10,2 miljoner kronor, den kommer att få vänta till någon gång efter 2015.

Fram till den 16 december har invånarna chans att tycka till om förslaget som kommunen presenterat på sin hemsida.

– Det kan till exempel vara att man har synpunkter på prioritetsordningen, säger Maria Kavcic.

Fakta

Länk först ut