40 och 60 blir nya fartgränser

Många vägar i Danderyd kommer att få nya hastighetsbegränsningar när 50-skyltarna tas bort.
Många vägar i Danderyd kommer att få nya hastighetsbegränsningar när 50-skyltarna tas bort.
Hastigheterna på flera vägar i kommunen kommer att ändras.

Edsbergsvägen är en av de vägar där bilisterna kommer att få köra snabbare än i dag.

– Jag skulle föredra att Edsbergsvägen får vara en 50-väg även i fortsättningen, säger Niklas Kristiansson.

I hela Sverige pågår ett arbete med att fasa ut alla skyltar som anger en hastighetsbegränsning satt till 50, 70, 90 och 110 kilometer i timmen. Skyltarna ska ersättas med 40, 60, 80, 100 och 120-skyltar.

I Danderyd är det i huvudsak huvudvägarna och några lokala vägar som får nya hastighetsgränser.

30-zonerna behålls i hela Danderyd. De största förändringarna när det gäller hastigheten görs på Danderyds huvudvägnät där majoriteten av 50-sträckorna förändras till 40-sträckor.

Under hösten har Danderydsborna uppmanats att lämna sina synpunkter på de nya hastigheterna.

Enligt Jonas Frejd har inkomna synpunkter varit få. Bara ett tio­tal Danderydsbor har lämnat in sina kommentarer till kommunen.

I förra veckan var hastighetsplanen uppe för beslut i tekniska nämnden.

När kan omskyltningen påbörjas i Danderyd?

– Redan nästa år och den beräknas vara klar 2014.

Blir det fler skyltar än i dag?

– Det blir i stort sett lika många skyltar som i dag. Ett fåtal extra skyltar kanske. I stort sett är det bara att byta ut de gamla skyltarna, säger Jonas Frejd.

Blir det färre 30-vägar?

– Nej, inte på lokalvägnätet eftersom 30-zonerna kvarstår.

Men på flera vägar ska bilisterna få köra snabbare än i dag. Edsbergsvägen är en väg i Danderyd som föreslås få skyltarna utbytta från 50 till 60.

I kommunens hastighetsplan sägs att det nya systemet leder till en bättre efterlevnad.

– Fördelen är att vi får hastigheter anpassade till de vägar vi har, säger Jonas Frejd.

Eftermiddagstrafiken var tät när Mitt i Danderyd stannade invid Edsbergsvägen i onsdags. Många bilar körde snabbare än 50 på vägen. De bilar som höll hastigheten hade en svans av bilar efter sig.

Niklas Kristiansson som bor på Sätraängsvägen, som går parallellt med Edsbergsvägen, har bott ett tjugotal år i området. Han är kritisk till den föreslagna ändringen.

– Jag skulle föredra att Edsbergsvägen får vara en 50-väg även i fortsättningen. Om det är 50 kör man i 60 i alla fall. En 50-gräns håller nere hastigheten, säger han.

En rondell vid korsningen av Edsbergsvägen och Danarövägen vore en bättre satsning menar Niklas Kristiansson.

– Jag tycker man ska bygga en rondell i stället för att höja hastighetsgränsen, säger han.

Anders Landin, 19 år, som väntade på bussen vid Edsbergsvägen tycker däremot att det är bra att man höjer hastighetsgränsen.

– Jag tycker det är rimligt, man kör redan i 60 och det är inte någon mening med en hastighetsbegränsning om man inte följer reglerna, säger han.

Den mindre genomfartsvägen Danarövägen skulle han dock vilja ändra hastighetsbegränsningen på, från 50 till 30.

– Det är orimligt att det är 50 på Danarövägen, säger han.

Enligt den nya planen kommer hans önskan att uppfyllas då hastigheten sänks på Danarövägen till 30 kilometer i timmen.

Fakta

Så blir de nya hastighetsbegränsingarna

Här höjs hastigheten från 50 till 60 kilometer i timmen:

Edsbergsvägen till Danderydsvägen i höjd med Sjöstugan; Enebybergsvägen från Edsbergsvägen till rondellen vid Eneby­ängen; Mörbygårdsvägen från Mörby centrum till rondellen vid Danderyds sjukhus; Mörbyleden från Vendevägen till E18; Vendevägen från rondellen vid Danderyds sjukhus till Mörbyleden.

Här sänks hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen:

Lokalvägar: Svalnäsvägen, Eddavägen, Näsbyvägen, Ösbyvägen, Angantyrvägen, Rinkebyvägen och Kyrkogårdsvägen. Dessutom resterande huvudvägar i kommunen.

Här sänks hastigheten från 50 till 30 kilometer i timmen:

Danarövägen.

Källa: DANDERYDS KOMMUN