40 p-platser försvinner på Källängsvägen

Den nya gång- och cykelbanan beräknas vara klar i december 2016.
Den nya gång- och cykelbanan beräknas vara klar i december 2016.
När den nya gång- och cykelbanan byggs på Källängsvägen försvinner 40 parkeringsplatser. Något som väcker reaktioner på Facebook: "Galet om detta genomförs då det är brist på p-platser på Näset" skriver en användare.

På onsdagen började arbetet med en bredare gång- och cykelbana mellan Norra Kungsvägen och Källängstorget. Syftet är att göra det säkrare för gående och cyklister och att se till att alla lokala centrum på Lidingö har en god förbindelse med huvudcykelstråket.

I och med förändringen försvinner även 40 parkeringsplatser på Källängsvägens västra sida, mellan Utterbackens korsning och Källängstorget. Något som har väckt starka reaktioner i Facebook-gruppen ”Lidingös anslagstavla”:

”Men snälla, man har ju redan tagit bort ett flertal p-platser för att bussarna ska kunna stå och vänta!” skriver en användare. ”Verkar ju ganska onödigt när det redan är parkeringsbrist och det redan finns fungerande cykelbanor” skriver en annan.

På Mitt i Lidingös Facebooksida skriver användaren Mattias Wirén: ”Om Näset tappar möjlighet att parkera på den udda sidan av Källängsvägen efter ”bygget” skapar detta ett stort problem för oss boende på Näset”.

Lidingö stad anser dock att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i området.

– Vi har lagt stor vikt vid parkeringsfrågan i det här projektet. Man har tagit fram en särskild parkeringsutredning för att säkerställa att det finns ett tillräckligt utbud, säger Fredrik Meurman, trafikplanerare.

På Lidingö stads webbplats skriver ni själva att ni vet att parkeringen upplevs som ett problem på Näset.

– Man upplever att det är svårt att hitta p-platser i närheten till den egna bostaden. Men vi har sett att det finns en del platser som inte utnyttjas på fastighetsmark. Vissa föreningar erbjuder sina boende att hyra parkeringsplatser som inte utnyttjas i dag.

LÄS MER: 94 p-böter på tre veckor

LÄS MER: Norra Kungsvägen får snabbcykelväg