ANNONS

Sjukdom slår hårt mot lågutbildade

Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar är mer än dubbelt så hög för kvinnor som enbart har grundskoleutbildning. Det visar Socialstyrelsens statistik.
ANNONS

När den senaste statistiken från dödsorsaksregistret för 2013 presenterades i augusti i år fanns sambandet mellan dödlighet och utbildning för första gången med i rapporten.

Enligt siffrorna är dödligheten för kvinnor i åldern 65-79 år i exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar mer än dubbelt så hög bland dem som enbart har grundskoleutbildning jämfört med kvinnor som har en eftergymnasial utbildning.

För män var motsvarande siffra nästan lika hög.

– Det enkla svaret är ju att personer med lägre socioekonomisk position upplever ett sämre hälsotillstånd och i större utsträckning har levnadsvanor som kan leda till sjukdom, säger Petra Otterblad, avdelningschef på Socialstyrelsen.

I rapporten går samtidigt att läsa att den totala dödligheten har gått ner inom samtliga utbildningsnivåer de senaste 20 åren. V

ärre är det när det gäller demenssjukdomar. Där är dödligheten drygt fyra gånger högre än 1987 för både män och kvinnor.

Rapporten visade också att dubbelt så många lågutbildade kvinnor mellan 35 och 64 år dog av alkoholrelaterade dödsorsaker jämfört med kvinnor med eftergymnasial utbildning.

Även när det gäller män var andelen döda på grund av alkoholrelaterade dödsorsaker högre hos dem med grundskoleutbildning jämfört med dem med högre utbildningsnivå.

På liknande sätt skiljer sig dödligheten åt mellan personer med olika utbildningsnivåer när det gäller tumörer och sjukdomar i andningsorganen.

ANNONS
Fakta

Hjärtat ger upp

90 505 personer avled i Sverige 2013.

Den vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar, (38 procent för kvinnorna och 37 procent för männen).

Näst vanliga dödsorsaken var tumörsjukdomar (för kvinnor lungcancer, för män prostatacancer), följt av demenssjukdomar.

71 procent av alla dödsfall inträffade vid 75-års ålder eller över.

Källa: socialstyrelsen