400 000 till nytt flygbullerprojekt

Upplands Väsby Kommunen satsar 400 000 kronor årligen fram till 2017 för att se till att villkoren för Arlandas nya miljötillstånd faktiskt uppfylls. För Väsbys del handlar det framför allt om att flygtrafik över tätorten ska undvikas när det är möjligt.

Frågan togs upp i kommunstyrelsen förra veckan och det konstateras att kommunen ska agera aktivt, långsiktigt och uthålligt gentemot Arlandas ägare Swedavia.

Arlandas miljötillstånd bestämdes av Mark- och miljööverdomstolen i november. Den domen är nu överklagad till Högsta domstolen som ännu inte lämnat besked om prövningstillstånd.