400 år gamla ekar skövlas för kontor

”Det finns ingen överblick. Man tar några ekar här och några andra i andra delar av Stockholm. Helt plötsligt har man tagit bort flera hundra”, ­säger Beatrice Sundberg här tillsammans med Ronny Fors, båda från Stockholms naturskyddsförening.
”Det finns ingen överblick. Man tar några ekar här och några andra i andra delar av Stockholm. Helt plötsligt har man tagit bort flera hundra”, ­säger Beatrice Sundberg här tillsammans med Ronny Fors, båda från Stockholms naturskyddsförening.
En ny ekstrid pågår i stan – den här gången i Kristinebergs slottspark. Flera hundra år gamla ekar kan avverkas för att göra plats åt 70 000 kvadratmeter kontor.

Över 500 personer har skrivit under en protestlista mot planen.

Redan i december skrev Lokal­tidningen Mitt i om protesterna mot detaljplanen där de nio ekarna var bortplockade.

I förra veckan tog samrådet för detaljplanen slut och de över 500 namnunderskrifter som protestgruppen Rädda ekarna på Kungsholmen har samlat in lämnades över till stadsbyggnadskontoret.

– Vi säger nej till både kontorsbebyggelse och avverkning, träden betyder så mycket för miljön. De säger att kontorshusen ska dämpa buller, ändå bygger man en väg inne i parken till alla hus och kontor. Jag förstår inte hur de tänker, säger Ea Hamilton som är engagerad i protestgruppen.

Nu har även Naturskyddsföreningen gett sig in i striden och riktar skarp kritik mot planförslaget.

– Att de bara vågar ta ner de här ekarna för några kontorshus. Det är friska träd, cirka 400 år gamla, där krävande eklevande insekter bor. Att bara bevara den centrala parken räcker inte, var ska insekterna bo när de träden blir för gamla? Man tänker inte långsiktigt, säger Ronny Fors, projekt­ledare för planförlag på Stockholms naturskyddsförening.

Att parken har ett högt naturvärde och att träden inte kommer att kunna ersättas fullt ut genom att man kompenserar med att plantera nya träd, skriver både stadsdelsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i sina tjänsteutlåtanden över planförslaget.

Trots det väger skälet att få in fler kontor i staden tyngre.

– Jag förstår kritiken, men det är olika intressen som måste vägas mot varandra. Vi tror även att det kan innebära något bra för parken och att husen blir ett bullerskydd mot Essingeleden. Staden växer och många vill bo och arbeta på Kungsholmen, säger Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Kontorshusen består av tre huskroppar om sex till sju våningar, totalt cirka 70 000 kvadratmeter.

– Nu kommer stadsbyggnadskontoret och nämnden att gå igenom alla synpunkter. Men teoretiskt sett så ska det till väldigt många skäl till att det är dåligt för allmänintresset, för att stoppa den. Här har dessutom alla partier förutom Miljöpartiet röstat för.

Efter sommaren ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till synpunkter och planförslaget.

I höst seglar en ny detaljplan, Kristineberghöjden, upp för samråd. Även här kommer sex ekar och flera andra träd att behöva fällas.

Att de bara vågar ta ner de här ekarna för några kontorshus.Ronny Fors