400-årig ek var nära att sågas ned

En 400 år gammal ek längs Lingsbergsvägen sågs som en trafikfara och riskerade att kapas.

Ett misstag, enligt entreprenören.

En anställd bedömde den gamla eken som en potentiell trafikfara och sprayade tjocka orangeröda streck på två ekar vid Kusta. Den ena har stått vid kanten av den slingriga Lingsbergsvägen sedan 1600-talet. Efter att flera boende reagerat säger både Trafikverket och entreprenören Peab att färgmarkeringen och risken att trädet skulle försvinna var ett misstag.

– Det brast i information till yrkesarbetaren, det var ett misstag, säger Klas Wiklund, platschef för Peab, Södra Roslagen.

Området kring Lingsbergsvägen har sett likadant ut i över ett årtusende. Om en person från vikingatiden släpptes ner på vägen skulle hon eller han lätt hitta eftersom vägens sträckning är densamma som då. Vid den ihåliga Kustaeken finns ett gammalt gravfält, säkert fanns en gång ännu äldre släktingar till det 400 år gamla trädet som markerade detta. Nu reser sig en nya ek, säkert ett par 100 år gammal bredvid Kustaeken. För Maria Eclair som bor i närheten är eken viktig.

– Den minner om forna tider. Jag tycker att den ska få vara kvar tills den ger upp själv. Man får hellre lägga om vägen än ta ner den gamla eken, säger hon.

Entreprenören Peab som kommer att sköta drift och underhåll av Lingsbergsvägen åt Trafikverket från och med september i år har dock inga planer på att fälla Kustaeken, eller andra ekar länga vägen.

– Ekar rör vi aldrig, säger Klas Wiklund.

I onsdags skickade han ut en arborist, en trädspecialist, för att tvätta bort markeringssprayen med stålborste.

Det finns dock oro bland boende för de gamla kulturtrtäden längs vägen. Enligt länsstyrelsen har eken nämligen inte något särskilt skydd eftersom den ligger precis utanför naturreservatet, Angarngarnsjöängen, som löper längs vägen. Själva Lingsbergsvägen är kulturskyddad och nu har boende börjat undersöka möjligheten att kulturskydda Kustaeken.