400-årig lindallé måste kapas

Nu är arbetet med att beskära lindarna i Huvudsta allé i full gång. 68 av de totalt 143 träden längs med allén är i behov av att hamlas. Ett antal riskträd, som riskerade att rasa ihop, har fällts tidigare i vinter. De fällda träden kommer att ersättas med nyplanterade träd framöver.

Det var i höstas som staden lät en arborist undersöka träden i allén, och som då konstaterade att något behövde göras för att träden skulle fortsätta vara friska.

Huvudsta allé består av holländsk lind, som planterades i mitten av 1600-talet. På 50-talet kapades lindarna vilket resulterade i svårartade rötangrepp.

Hamlingen väntas vara klart till mars.