400 miljoner läggs på Värmdös vägar

Grisslingerakan ska rustas upp för 284 miljoner kronor. Det är en av planerna i ett förslag från länsstyrelsen. ­Totalt satsas över 400 miljoner kronor på Värmdövägar.

I det nya förslaget till plan för vägarna i länet föreslår länsstyrelsen en upprustning av flera vägar i Värmdö kommun.

Den största satsningen är upprustningen av sträckan mellan Ålstäket och Mölnvik på länsväg 222.

Det är ännu inte beslutat om de exakta åtgärderna, men 284 miljoner kronor är avsatta för arbetet, som ska finansieras av trängselskatt.

Enligt en förstudie kan sträckan få ytterligare ett körfält, samt en gång- och cykelbana. Just nu ses rondellen i Mölnvik över.

– Eventuellt blir det en planskild korsning med ramper, men det kan också bli fler filer i rondellen. Då behöver man inte vänta in annan trafik, säger länsstyrelsens trafikdirektör Robert Örtegren.

De övriga åtgärderna som är föreslagna ska finansieras av budgeten för länsplanen.

För dessa pengar ska sträckan mellan Mölnvik och Insjön, länsväg 222, breddas med ytterligare ett körfält för bussar. Kostnaden för bussfilen uppgår till 77 miljoner kronor.

Hemmesta vägskäl ska enligt planen få fler infartsparkeringar, en bussuppställningsplats och en mindre rondell.

Färjelägena för Tynningöfärjan på Lagnö, samt på själva ön, ska också byggas om för att anpassas till Trafikverkets färjor.

Samtliga åtgärder ska påbörjas år 2015, förutom arbetet med Hemmesta vägskäl, som enligt förslaget ska starta två år senare.

Förslaget är nu ute på remiss och Värmdö kommun har fram till den 4 oktober på sig att lämna synpunkter.

– Man kommer att ta ett slutgiltigt beslut om planen vid den här tiden nästa år, säger Robert Örtegren.

I hela länet ska 8,4 miljarder kronor satsas på vägarna. Planen kartlägger åtgärder som ska göras mellan år 2014 och 2025.

Det är kollektivtrafiken, samt cykelbanor som står i fokus.

Alla arbeten i Värmdö kommun ska enligt förslaget utföras inom drygt fem år.

Fakta

Förslag på vägsatsningar

Källa: Länsstyrelsens förslag till länsplan