400 tyckte till om Marieberg

Marieberg Drygt 400 personer svarade på Stockholm stads enkät om Marieberg. Enkäten ska ligga till grund för förtätning och uppfräschning av området.

Enligt Anna Rex på stadsbyggnadskontoret verkar strandpromenaden vara Mariebergs mest omtyckta plats. I parken vid Thorildsplans tbana känner sig flera däremot otrygga.

Svaren ska utvärderas av en forskare. Under våren ska ett förslag till ny detaljplan tas fram. Tanken är att det ska byggas 5001 000 nya bostäder i området.