408

bilar per 1 000 invånare. Det har Väsbyborna, enligt statistik från Trafa. Riksgenomsnittet är 471 bilar per 1 000 invånare. Totalt fanns i slutet av förra året 17 045 bilar i Väsby.