416 miljoner för nytt plugg

Kommunfullmäktige har nu beslutat om att staden ska investera 416 miljoner kronor för att bygga den nya skolan i gasverksområdet mellan Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.

Skolan ska inrymma mellan 840 och 900 elever beroende på behov. Redan nu är trycket hårt på det befintliga plugget Hjorthagens skola, och det räknas bli ännu större ju fler bostäder som står klara i Norra Djurgårdsstaden.

Den nya skolan kommer enligt planerna öppna 2019.