423

sommarjobbande ungdomar födda 1996-1998 har fått jobb inom Södermalms stadsdelsförvaltning. 67 procent av de sökande i stan fick sommarjobb.