425 unga fick jobb under sommaren

Över 500 ungdomar ville ta del av kommunens garanti om sommarjobb i år. Av dem fick 425 arbete.

Förra året lovade kommunens politiker sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 år. Då sökte strax över 300, men beslutet kom med relativt kort varsel. I år kände fler till erbjudandet och ansökningarna rasslade in till kommunen.

– Många hade nog hört från förra året att alla som sökte skulle få jobb, säger Ulrika Staaf, arbetsmarknadskonsult i Vallentuna kommun.

I år tog 524 ungdomar chansen och sökte. Av dem fick 425 vad som utlovats: tre veckors arbete, sex timmars arbetsdagar och en lön på 80 kronor i timmen.

– Bland dem som inte fick jobb var det några som inte bodde i kommunen, några som hade fel ålder och en del som tackade nej, säger Ulrika Staaf.

För att hitta tillräckligt med platser åt ungdomarna fick alla förvaltningar ställa upp.

– Alla kommunens avdelningar har tagit emot sommarjobbare. Det handlar om arbetsuppgifter inom till exempel barnomsorg, äldreomsorg, administration eller vaktmästeri, säger Ulrika Staaf.

Utöver det rekordhöga antalet ungdomar som har fått den här typen av jobb, har kommunen också samarbetat med projektet Roligaste sommarjobbet.

– De som ingått i projektet har fått ett startbidrag av kommunen så att de kan prova på eget entreprenörskap, säger Ulrika Staaf.

Från Vallentuna deltog 21 ungdomar i Roligaste sommarjobbet.

Bällsta När kommunen skulle fälla träd inför en arkeologisk undersökning i maj gick något fel. Av misstag fällde entreprenören nio träd som stod på en privat tomt – utan tillstånd från ägaren. Det här skrev Mitt i Vallentuna om den 30 juni.

Nu har kommunens försäkringsutredare kommit fram till att tomtägarna borde ersättas med ungefär 100 000 kronor.

Ersättningen är då beräknad på cirka 10 000 kronor per träd och ytterligare 10 000 för själva vedvärdet.

Alla kommunens avdelningar har tagit emot sommarjobbare.

100 000 kronor för träd som fälldes av misstag