43 gäss sköts av i somras

NACKA Antalet gäss i Nacka ökade något i somras jämfört med föregående år. Mellan april och augusti sköt viltvårdarna 43 gäss under den skyddsjakt som då pågick.

Polisen har hållits informerad om skjuttillfällen och enligt viltvårdarna har avskjutningarna inte medfört problem för allmänheten.

På grund av torra gräsytor har gässen i år flyttat söderut tidigare än föregående år.