436

Kilo per invånare. Så mycket hushållsavfall kastade Järfällaborna under 2014. Det är tio kilo mindre jämfört med året innan, visar en sammanställning av Avfall Sverige.