44 miljoner extra till Järfällas skolor

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.
Tidigare idag presenterades den justerade budgeten för 2017 och Claes Thunblad (S) kan ge besked om flera stora satsningar för Järfälla kommun. Bland annat kommer barn- och ungdomsförvaltningen få nästan 44 miljoner kronor extra.

Järfälla växer – vilket också betyder större intäkter till kommunen. Nu meddelar kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) att samarbetskoalitionen i Järfälla reviderat sin budget och inför några extra satsningar.

– Vi har fem-dubblat bostadsbyggandet och tre-dubblat antalet nyinflyttade medborgare. Järfälla är bland de kommuner som bygger mest i Sverige och det innebär större intäkter. Vi bygger genom att sälja mark, och på så vis får vi in stora markintäkter.

Claes Thunblad säger att markintäkterna för 2016 ligger på ungefär 360 miljoner och för 2017 räknar man att få in nästan 800 miljoner kronor – för några år sedan låg markintäkterna under 100 miljoner.

– Vi utökar vårt överskottsmål från 25 miljoner till 57 miljoner för att få en längre ekonomisk stabilitet och få en ännu större marginal. Vi kommer också kunna betala av på kommunens låneskuld.

Den stora satsningen, menar Claes Thunblad, kommer att tillfalla skolverksamheten i kommunen.

– Vi stärker upp skolan och socialnämndens område. När det gäller skolan satsar vi 44 miljoner extra, utöver den redan satta budgeten. Av dem 44 miljonerna öronmärker vi 8,6 miljoner för att höja rektorernas löner och höja skolpengen för alla F-9 skolor i kommunen.

Orsaken till att lönehöjningen går till rektorerna, säger Claes Thunblad, är att kommunen satsat på lärarlönerna under många år och att rektorernas löner inte följt med.

Socialnämnden får också extra pengar – nämligen 66,9 miljoner varav 8,6 miljoner går till att förstärka socialförvaltningens verksamheter inom äldreomsorg och socialtjänst.

Pengar går också till kommunens cykelpaket.

– Vi satsar 12 miljoner extra på gång och cykelstråk för att påskynda utbyggnaden av den cykelplan vi har, säger Claes Thunblad.