450 ungdomar får sommarjobb i år

I år får ovanligt många ungdomar i årskurs nio och gymnasiet ett sommarjobb genom kommunen.

Platserna finns exempelvis inom vård, kultur, privat företagande och utlandspraktik.

Gymnasienämnden har beslutat att satsa 3,5 miljoner kronor på 450 sommarjobb.

– Det är en helt acceptabel summa. För många unga kan det vara första kontakten för att senare få ett vikariat. Det är inspirerande på sikt, säger Christina Eklund (M), nämndordförande.

För två år sedan ordnades 300 sommarjobb, i fjol var antalet något högre.

– Det är en fantastisk ökning och en ständigt pågående önskan från politiken att öka antalet sommarjobb. Vi strävar efter att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt. Unga ska få möjlighet att se hur arbetsmarknaden ser ut, säger Christina Eklund.

Ett sådant nytt område är privata företag av skilda slag, där 25 unga får plats. Hittills har möjligheten att arbeta på ett privat företag endast gällt förskolor.

Ytterligare en möjlighet för de unga är att sommarjobba i en förening där de redan är medlemmar.

25 unga får en plats som har inslag av kultur, till exempel genom att framföra musik eller dans. Det kan de göra på äldreboenden eller ute i ett centrum, vid exempelvis en centrumvecka.

– Vi har inte låst oss fast vid hur det ska gå till, säger Christina Eklund och tillägger att hon blivit inspirerad av landstinget där man också har kulturarbeten.

Några unga får åka på praktik utomlands, kommunen står då för resa och uppehälle.

Men trots att sommarjobben i år är fler än någonsin så räcker de inte till alla som vill. Antalet ansökningar väntas bli omkring 550, vilket innebär att ett 100-tal inte får någon plats.

Fakta

Tre veckors arbete för unga

Sommarjobben kan sökas av unga som är skrivna i Huddinge.

Perioderna är den 18 juni-6 juli, den 9 juli-27 juli och den 30 juli-17 augusti.

Sammanlagd arbetstid är 120 timmar, lönen är 60 kronor i timmen.

Ingen lön betalas till unga som får utlandspraktik, de får endast resa och uppehälle betalt.

Källa: HUDDINGE KOMMUN