457 tyckte till om Täby park

Totalt har 457 personer tyckt till under kommunens "road show" om Täby park.

Nu har synpunkterna sammanställts.

Bland annat finns irritation över att det byggs så få hyresrätter.

Täby kommun har nyligen avslutat sin så kallade road show om Galoppfältets förvandling till Täby park.

När utbyggnaden är klar ska uppåt 15 000 personer bo i den nya stadsdelen. För att få med Täbyborna i planeringen har kommunen åkt runt i en husvagn där man kunnat lämna in synpunkter. Totalt har 457 personer deltagit.

Nu har tjänstemännen sammanställt materialet, enligt handlingar från stadsbyggnadsnämnden.

Många av de svarande tycker att det är bra att det byggs bostäder på Galoppfältet. Men det finns invändningar. Framförallt är flera deltagare irriterade på att det är så få hyresrätter. Var ska alla ungdomar ha en chans att hitta lägenhet, är en fråga som många ställer sig.

Dessutom finns en oro för att det kan bli rejält knöligt i trafiken i och med att det ska bli så många nya Täbybor.

Täby

Fakta