Min lokala hjälte

46 nya lägenheter planeras på Dalarö

Snart kan bygg-plan­erna för Lyngsåsa på Dalarö bli verklighet.

Det lokala stödet har växt sig starka­re. 46 nya lägenheter kan stå klara 2017.

Kommunen arbetar just nu med den nya detaljplanen för tomten där Dalarö folkhögskola tidigare låg.

BTH Bygg köpte fastig­heten 2006 och föreslog först 80 nya lägenheter, men har nu bantat förslaget till 46.

Enligt beräkningarna kan de nya bostäderna stå klara 2017.

Björn Åkerblom, som är delaktig i Dalarö forum och ordför­ande i Dalarö hembygdsförening, vittnar om ett stort intresse och har själv ansvarat för intresse­listor.

– Vi vill att fler flyttar hit och nu finns också ett genuint intresse från Dalaröbor själva. Många vill sälja sin villa och flytta in i lägenhet­erna, säger han.

Det senaste mötet mellan BTH Bygg och Dalaröbor hölls den 25 mars.

Farhågor finns dock kring en allt större belastning på Baldersvägen.

– 40–50 familjer kan flytta in, vilket betyder mer trafik på en smal, krokig väg, konstaterar Björn Åkerblom.

I den så kallade Dalarö-dialogen har efterfrågan varit stark på bostäder.

– Planläggningen av Lyngsåsa är i linje med ­Dalarödialogen. Det är viktigt att vi, i vår tid, kan bidra till Dalarös kulturmiljö och det är mer än fler grosshandlarvillor, säger Peter Olevik Dunder (FP), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kritik finns dock alltjämt kvar mot planerna.

Gruppen Dalarös vänner är till exempel rädda för att bostäderna är början på en förvandling.

– Kommunen verkar ha en exploateringsidé om att göra Dalarö till ett nytt Saltsjöbaden. Dalarö är ett riksintresse och hela byn är kulturskyddad. Om man bygger nya hus måste stor hänsyn tas till detta, annars går hela kulturmiljön för-lorad, säger gruppens talesperson Elise Claeson.

Den nya detaljplanen ska ut på samråd i år.

Fakta

Blir tvåor, treor och fyror

Frälsningsarmén stängde 2006 Dalarö folkhögskola­ och sålde fastigheten Lyngsåsa till BTH Bygg.

Sedan 2006 har det varit tomt i merparten av de sex husen på tomten. Fyra av de sex husen ska enligt planerna rivas och ersättas med lägenheter.

De 46 lägenheterna ska jämnt fördelas som tvåor, treor och fyror.

Källa: BTH Bygg,

Dalarö hembygdsförening