464

personer på Östermalm får ekonomiskt bistånd enligt stadens egen årsstatistik. Det är lägsta siffran i hela Stockholm. Tvåa på listan är Älvsjö med 468 personer.