47 185…

47 185 personer bor här.
47 185 personer bor här.
... så många personer bor just nu på Lidingö.
Detta enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån SCB.

Det är perioden 1 januari -31 december 2017 som har mätts. Jämfört med samma period året innan ökade folkmängden på Lidingö med 332 personer, då är såväl nyinflyttade som nyfödda inräknade.

Födda och döda

456 personer föddes under perioden. 403 personer dog under perioden. Det gav ett födelseöverskott på 56 personer.

Inflyttade och utflyttade

3623 personer flyttade från Lidingö och 3892 personer flyttade in på ön. Detta gav ett inflyttningsnetto på 269 personer.