47-åringen frias från mordförsök

Enligt åklagaren hade den 47-årige exmaken knuffat exhustrun i Söderbysjöns vatten. Men nu frias mannen. Kvinnan är inte helt trovärdig, tycker Nacka tingsrätt.
Enligt åklagaren hade den 47-årige exmaken knuffat exhustrun i Söderbysjöns vatten. Men nu frias mannen. Kvinnan är inte helt trovärdig, tycker Nacka tingsrätt.
Den 47-årige man som åtalats för mordförsök på sin före detta hustru frias av Nacka tingsrätt.

Exmaken var åtalad för att i december ha knuffat kvinnan i Söderbysjöns vatten i Nackareservatet.

Tingsrätten tycker inte att kvinna gjort ett helt trovärdigt intryck. En hel del av hennes berättelse innehåller en del ”svårförklarliga moment och motsägelser som delvis ändrats över tid”, skriver tingsrätten.

Tingsrätten ifrågasätter bland annat att kvinnan, trots att hon uttalat rädsla för vatten, under rättegången uppgett att hela hennes medvetande var på plats och att hon kände sig väldigt klartänkt. Rätten anser att det är oförenligt med att hon också sagt att det enda hon tänkte på när hon kanade ner i vattnet var att hon skulle dö.

Rätten finner det även motsägelsefull att hon trots sin rädsla för vatten bland annat har instruerat exmaken att snabbt ta av sig kläder och skor för att gå ut och rädda henne. Att hon och exmaken fört en dialog när hon låg i vattnet är enligt tingsrätten svårt att förena med utlandet om att hon var chockad och att det enda hon tänkte på var att hon skulle dö.

Kvinnans berättelse har för lågt bevisvärde för att ligga till grund för en fällande dom, för det krävs övrig bevisning men inte heller övrig bevisning är enligt Nacka tingsrätt tillräcklig.

Enligt rätten är ett möjligt alternativt förlopp att kvinnan snubblat eller halkat och fallit i vattnet.

Enligt Simon Bergström, 47-åringens advokat, var domen förväntad då hans klient efter rättegången försattes på fri fot av Nacka tingsrätt och inte längre behövde sitta häktad.

– Min klient är väldigt glad och lättad. Vi är mycket nöjda med domslutet, det är en bra och välskriven dom. Det var stora brister i målsägandens utsagor som inte stämmer överens med verkligheten, säger Simon Bergström.

Mitt i Nacka har pratat med åklagaren Christina Voigt som säger att hon vill fundera ”en vända till” innan hon beslutar om hon tänker överklaga.

Läs även här.

Läs även här.

Läs även här.