48 miljoner plus för kommunen

SOLLENTUNA Kommunens ekonomi går med plus även för 2011 med 48 miljoner kronor. Däremot var resultatet något lägre mot året innan.

Stora investeringar som kommunen gjort under förra året var på främst fastigheter. Investeringar har också gjorts på en internetsatsning i skolan, sommarjobb för ungdomar och ett miljöarbete för att uppnå de nationella miljömålen.