495

Sökande. Tumbagymnasium har rekordmånga första­handssökande till hösten. Årets siffra visar en ökning på närmare 10 procent, och skolan är därmed klart störst på Södertörn.