4:ans buss ska kunna köra fortare

Kungsholmen Med grund i Stockholms stads framkomlighetsstrategi så ska man till nästa vår starta ett pilotförsök med 4:ans buss.

Busslinjen ska få upp hastigheten till cirka 20 kilometer i timmen, mot dagens 14 kilometer i timmen genom att de gator som bussen trafikerar ska göras om så att de passar cyklister, kollektivtrafik och gångare bättre än bilister.

Alla trafikslag får inte plats på innerstans gator och detta är ett steg i riktningen mot att få bilarna att stryka på foten till förmån för bussarna. Exakt vad som ska göras för att bussen ska kunna ta sig fram snabbare och bättre blir klart senare i vår.