ANNONS

4H-gård och skolbyggnationer i Salems budget

4h hågelby
Ungdjur som stångas på 4H-gården i Hågelby. Kanske en syn i Salem våren 2018?
Skolbyggnationer, en 4H-gård i Ersboda och öppnandet av Villa Skönviks källarplan.
Det är att vänta i Salem enligt budgeten som den politiska majoriteten lägger fram på måndag.
– Jag hoppas att 4H-gården öppnar våren 2018, säger Ankie Bosander, gruppledare för Centerpartiet.
ANNONS

Antalet invånare i Salem förväntas öka från dagens 16 700 till 21 000 invånare fram till år 2030. Alliansens budgetförslag innebär därför omfattande investeringar i den kommunala servicen och både skolbyggnationer och nya förskolor är att vänta. På en treårsperiod kommer det att investeras uppemot 200 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) har tidigare pekat ut Södra Hallsta som en möjlig plats att bygga en ny skola på, men fler platser kan bli aktuella för skolbygget. Men en arbetsgrupp tittar nu på möjliga platser i både Salem och Rönninge

– Gruppen tittar på flera möjliga platser, säger Lennart Kalderén.

Förslaget innebär att kommunen kommer att öka sin upplåning för att klara investeringarna. Samtidigt kommer skatten att vara oförändrad.

Budgeten för 2017 finns också 3 miljoner kronor för att bygga och starta en 4H-gård i Ersboda.
– Nästa år hoppas vi att det blir byggstart. Vi hoppas att en 4H-gård även ska kunna komma förskolor och skolor till glädje men också som utflyktsmål för äldreomsorgen, säger Ankie Bosander.

Bygget förutsätter dock mer eller mindre att kommunen också får ett EU-bidrag.

– Men det har låtit positivt hittills, säger Bosander.

Villa Skönvik vid Skönviksparken ser också ut att bli ännu mer tillgänglig för allmänheten.
– Villa Skönviks källarplan kommer att öppnas upp som ännu en mötesplats, säger Mia Franzén i ett pressmeddelande från Alliansen.

När det gäller de tidigare förslagen om effektiviseringsprogram, som Mitt i tidigare berättat om, kvarstår bara vissa delar.

ANNONS

– Det så kallade effektiviseringsprogrammet har reducerats kraftigt både för socialnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen, det är en bråkdel kvar. Det som kvarstår är fritidsverksamheten som övergår till att bli eftermiddagsklubbar för årskurs 5 och 6, säger Lennart Kalderén till Mitt i Botkyrka Salem

Rönninge gymnasiums besparing på 1,2 miljoner kronor kvarstår också men enligt Kaldrén så kommer inte några lärare att behöva varslas utan i stället minskas de administrativa kostnaderna.

Socialnämnden kommer också att få en kompensation med 8,5 miljoner kronor eftersom Kommunals löneavtal innebär en större ökning av undersköterskornas löner än den centrala kompensationen på 2 %.

– Socialnämnden kommer också att se över sin verksamhet inom äldreomsorgen bland annat när det gäller korttidsplatser.

Det slutgiltiga beslutet om budgeten tas på kommunfullmäktige den 17 november.

ANNONS