5 000 bostäder är för få

Nu ökar kommunen och byggbolagen takten för att komma i kapp med efterfrågan på bostäder i Huddinge.
Nu ökar kommunen och byggbolagen takten för att komma i kapp med efterfrågan på bostäder i Huddinge.
Huddinge växer så att det knakar. Över fem ­tusen bostäder ska byggas i kommunen till 2020. Men bostadsbyggandet har sackat efter befolkningsökningen.

– Kommunen har inte varit tillräckligt mån om att få till byggnationer, säger Emil Högberg (S).

Bostadsbyggandet har under 2013 och 2014 legat en bra bit under det mål Huddinge kommun satt upp, och inte hållit samma takt som befolkningstillväxten. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Bostadsbyggandet motsvarade 62 procent av behovet i förhållande till befolkningsökningen. 893 bostäder blev inflyttningsklara, samtidigt som Huddingeborna blev 2 423 personer fler.

– Det finns en skriande bostadsbrist i Huddinge kommun, vilket har hämmat tillväxten och utvecklingen av kommunen, säger Emil Högberg (S), kommunalråd.

Nu kan gapet mellan tillgång och efterfrågan vara på väg att minska. Kommunfullmäktige har klubbat igenom en ny projektplan, som innebär att kommunen kommer att växa med 5 512 bostäder till 2020.

– Nu har proppen lossnat ordentligt efter ett par år med på tok för lågt bostadsbyggande. Byggbolagen står nu på kö för att få bygga i Huddinge, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Det handlar om en blandad kompott, både bostadsrätter och hyresrätter.

Drygt 1 000 av bostäderna kommer att bli så kallade student-, ungdoms- och forskarbostäder.

– Det är viktigt att vi skapar möjligheter för ungdomar som fortfarande bor hemma att få ett eget boende, säger Malin Danielsson och hänvisar till att andelen unga i åldern 20–24 år som bor hemma har börjat närma sig 40 procent.

– Det är inget fel på ambitionerna, men kommunen behöver göra ännu mer för att få till nya hyresrätter. Det finns många som efterfrågar en hyresrätt av olika skäl, säger Emil Högberg.

5 512 bostäder kommer att förändra kommunen. Det kommer att ske med ett helhetsgrepp och med ambitionen att planerna ska inkludera såväl förskolor som idrottshallar och parker.

Malin Danielsson är medveten om svårigheterna med att förtäta befintliga bostadsområden utan att väcka protester och att byggprojekt överklagas.

För att minimera antalet överklaganden kommer kommunen i ett tidigt skedde att informera invånarna, och låta dem vara med och påverka hur bostadsområdena ska utvecklas.

Men den ökade ambitionen för bostadsbyggandet kommer inte att innebära att behovet av nya bostäder minskar.

Till 2020 kommer cirka 10 718 personer ha flyttat in till Huddinge, enligt kommunens befolkningsprognos.

Fakta

Flemingsberg får flest nya bostäder

Källa: Huddinge kommun