5 000 nya bostäder planeras på Järvafältet

Planerna på nya stadsdelen Stockholmsporten får kritik bland annat för närheten till tungt trafikerade vägar.
Planerna på nya stadsdelen Stockholmsporten får kritik bland annat för närheten till tungt trafikerade vägar.
En ny stadsdel, som fått namnet Stockholmsporten, ska växa fram på Järvafältet.

5 000 nya bostäder och 6 000 nya arbetsplatser planeras – i närheten av tung trafik.

Men åsikterna om bygget går isär.

Den nya stadsdelen Stockholmsporten, som förenar Barkaby med Södra Järva, planeras i korsningen mellan E18 och motorleden Förbifart Stockholm. Av de 5 000 nya bostäderna kommer 1 000 att byggas i Järfälla.

Utbyggnaden sker i två etapper och den 7 mars startar stadsbyggnadsnämnden sitt programarbete för området vid Hjulstamotet. Utredningarna och programarbetet beräknas pågå under två år och notan kommer att ligga på ungefär 20 miljoner kronor.

Äldre- och ytterstadsborgar­rådet Joakim Larsson (M) presenterade i förra veckan en plan med en levande stadsmiljö där bostäder, kontor, butiker och restauranger ligger sida vid sida. Han underströk samtidigt att stora delar av grönområdet kommer att finnas kvar.

– Av de 411 hektar som är Järvafältet gör vi anspråk på elva. I mitten av området bygger vi naturmark med tallskog och våtmark med goda möjligheter att promenera och cykla.

Miljöpartiet i Stockholm är dock kritiska.

– Vi förstår inte hur de tänker när de vill bygga bostäder där det går 200 000 bilar om dagen. Det är och blir mer bullerstört. Den dåliga luften går rakt in i ett grönområde. Visst behövs det bostäder, men man kan i stället bygga där människor inte riskerar att skada sin hälsa, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd.

Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, är fåordig om planerna eftersom det är så tidigt i processen.

– Men det är viktigt med fler bostäder i Stockholm och det är naturligt för oss att titta på samarbeten med alla grannkommuner. Både jag och Järfälla vill att Stockholm ska fortsätta växa.

Den 14 mars fattar exploateringsnämnden beslut om att utreda förutsättningarna för genomförande av Stockholmsporten.