5 300 nya lyor på Kungsholmen

2030 ska Stockholm ha fåttt 140 000 nya lägenheter. 5 300 av dem ska rymmas på Kungsholmen.

Stockholms stad presenterade i förra veckan en rapport om hur man ska kunna bygga 140 000 nya bostäder de närmaste 16 åren. På Kungsholmen ska 5 300 nya bostäder upp.

På Västra Kungsholmen byggs redan nu 5 000 nya bostäder, men dessa är inte alls medräknade i statistiken.

Vad som däremot är medräknat är 1 600 lyor på Lilla Essingen och i Marieberg, som är i ett planeringsstadium. Det innebär alltså att staden måste smälla upp ytterligare 3 700 bostäder någonstans i stadsdelen för att komma upp målet på 5 300 nya Kungsholmsboenden.

Men exakt var i stadsdelen man skulle kunna bygga går inte rapporten in på. Och det vill inte heller stadens representanter säga i detta tidiga läge.

Vad man däremot lovar är att inga större grönytor kommer att exploateras till förmån för hus.

På Kungsholmen menar staden att max 0,4 procent av stadsdelens gröna ytor ska användas. I stället handlar det om att förtäta områden som redan är bebyggda.

– Siffrorna är mycket realistiska. Om det är en stadsdel där husen är fyra-fem våningar idag har vi ritat in fyra- och femvåningshus. Så när det gäller höjden har vi snarare tagit i i underkant. Däremot handlar det om tät bebyggelse i de kollektivtrafiknära lägena, säger stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M).

Siffrorna är mycket realistiska.