50 granar stjäls i skogen varje jul

Skogs- och viltvårdaren Bertil Sandberg är ute på en skogsrunda med hunden Paddy.
Skogs- och viltvårdaren Bertil Sandberg är ute på en skogsrunda med hunden Paddy.
Granar från Lidingös skogar är hett villebråd inför julen. Avhuggna unggranar är ingen ovanlig syn. Varje år stjäls cirka 50 granar.

– Det ser riktigt illa ut, säger Bertil Sandberg, skogs- och viltvårdare.

På Lidingö finns det 1 000 hektar av både gammal och nyplanterad skog. Inför varje jul huggs ett antal unga och nyplanterade granar ner som sedan används som julgranar i hemmen. Bertil Sandberg anser att detta är ett oskick.

– Detta är inte roligt. Vi sätter inte ny skog för nöjes skull. Vi planterar inte för något vinstsyfte, men ung skog ska en gång bli gammal. Det är skog till våra efterlevande och granskogen ger fåglar och däggdjur skydd och mat, säger han.

Enligt Bertil Sandberg är stölder vanligast i områden med ungskog som till exempel vid Furutorp, Grönsta och Fågelöudde.

Ibland hänger det ett plast- band runt en gran som någon har valt ut för att senare komma tillbaka och hugga ner den.

– När det är snö på marken ser man ibland spår i snön efter människor. Följer man spåren ser man att en gran är avsågad. Det är inte ovanligt att de sågat av granen på mitten och bara tagit toppen.

Under de senaste åren har dock antalet avhuggna granar minskat något.

– Det beror inte på att Lidingöborna har blivit mer laglydiga, de hugger ner granar oavsett om det är lagligt eller inte. Det beror på att det tidigare var en tradition att hugga ner en gran, säger han.

Att hugga ner en ung gran i skogen är inte alltid bara en stöld utan kan även rubriceras som skadegörelse. Men att stävja att granar huggs ner är svårt. Enligt Bertil Sandberg stjäls cirka 50 granar runt om på Lidingö inför julen.

– Vi kan inte leka polis och övervaka skogen, det är sällan att någon blir ertappad, säger han.

Staffan Dackman, tillförordnad chef för Skogsstyrelsens Stockholmsdistrikt, håller med om att stölderna ett problem.

– Det är klart att markägarna upplever detta som ett problem. Ägarna bekostar en plantering och de sköter om plantorna. Om sedan någon hugger ner granen är det ett brott, säger han.

Det finns ingen statistik på hur stora summor granar stjäls för.

– Mörkertalet är stort, det är svårt att veta för vilka summor det stjäls. Granen ska ju stå där och växa under en längre tid, så visst tappar markägarna på sikt sin inkomst. De som drabbas värst är de som har skog nära tätorter, där många bara kliver ut och hugger ner en gran, säger Staffan Dackman.

Enligt Maria Söderberg på Lidingöpolisen är det mödosamt att gripa julgranstjuvar.

– Allt som står och växer är förbjudet att stjäla i skogen. Men det är svårt att få fast tjuven. Det går att jämföra med villainbrott, det går inte att punktmarkera ett område. Visste man var och när ett inbrott ska ske skulle det inte finnas några villainbrott. Men man vet inte när folk slår till – och det är likadant med granplantor, säger hon.

Bertil Sandberg är ibland ute och planterar nya granplantor. Han vädjar nu att de ska få stå kvar.

– Det rör sig inte om några kostnader. Men vi försöker utnyttja skogsmarkens produktionsförmåga. Vi plockar bort äldre träd och låter yngre växa upp, det ser inte så roligt ut med luckor mellan granarna. Inga träd är eviga, man måste föryngra skogen. En gran ska leva minst 100 år, säger han och uppmanar Lidingöborna att hålla ögonen öppna för eventuella granstölder.

– Titta till exempel på parkeringen vid Furutorp och se om någon lassar upp en gran på biltaket.

Fakta

Kostar 300 kronor

För två år sedan gick skogsnäringens gemensamma infomationsorgan Skogssverige ut med att det kan stå en stulen julgran i vart femte hushåll.

På Lidingö finns cirka 21 000 hushåll. 50 stulna granar innebär en stulen gran per 400 hushåll.

De flesta granar som stjäls är mellan 1,75 och två meter höga och oftast runt tio år gamla.

I Stockholmsområdet säljs vanliga rödgranar som julgranar för cirka 200–300 kronor. Det finns också dyrare granar som silvergranar och kungsgranar.