50 nya bostäder i centrum

KÄRRTORP Omkring 50 lägenheter kan komma att byggas vid Kärrtorpsvägen i stadsdelens centrum. Politikerna i exploateringsnämnden beslutade nyligen att anvisa 3 000 kvadratmeter mark till byggföretaget Besqab.

I dag finns en förskola i området, men stadsdelsförvaltningen anser att den bör flyttas till ett annat läge. Hur det ska bli kommer att utredas vidare i detaljplanearbetet. Alla parkeringsplatser till bostäderna ska ligga under mark.