50 ungdomar plockar ogräs i sommar

Upplands Väsby 50 ungdomar ska hjälpa till med att ta hand om kommunens parker och gator i sommar. De ska bland annat rensa ogräs, måla och att plantera blommor. Lönen är 70 kronor i timmen.

Richard Widblom, driftchef för gata och park, skriver på kommunens webbsida att arbetet är viktigt för ungdomarna eftersom de får en bra inblick i arbetslivet och förstår vilket viktigt arbete de gör.