Min lokala hjälte

500 nya bostäder i Hjorthagen

Hjorthagen 500 lägenheter, varav 290 studentbostäder, ska byggas i Hjorthagen i området Ängsbotten som är en del av Norra Djurgårdsstaden.

Förutom bostäderna ska det nya huset också innehålla en dagligvaruhandel samt mindre lokaler för annan verksamhet i bottenvåningarna.

Detaljplanen är just nu ute på utställning för eventuella synpunkter.

Planen innehåller även en ny vägsträckning av nuvarande Fiskartorpsvägen med ett nytt läge för vägbro över Värtabanan.

Mellan bebyggelsen och Värtabanan anordnas dessutom ett parkstråk.