520 sysslolösa unga ska aktiveras

Många ungdomar i Sundbyberg är arbetslösa.
Många ungdomar i Sundbyberg är arbetslösa.
520 ungdomar i Sundbyberg varken pluggar eller jobbar. Många hoppar av gymnasiet. Ett särskilt samarbete mellan Sundbyberg och Arbetsförmedlingen ska ändra på det.

23 procent av Sundbybergs pojkar saknar behörighet till gymnasiet, och många som börjar hoppar av.

520 ungdomar i mellan 16 och 24 i kommunen går idag sysslolösa. Nu ska det bli färre, genom en överenskommelse mellan staden och Arbetsförmedlingen.

Ett sätt är att få ungdomarna att ta studenten. I Sundbyberg är det bara drygt hälften, 54,4 procent, som slutför sin gymnasieutbildning med avgångsbetyg inom tre år. Siffran för hela Sverige är 66,5 procent.

Elever med hög frånvaro ska träffa och ha samtal med rektor, elevvården och föräldrar.

En annan del för att få fler i sysselsättning går ut på att peppa ungdomar att börja med såkallade traineejobb inom välfärdssektorn, arbeten som man kan ha vid sidan av studier. Praktik och en fortsatt satsning på sommarjobb finns också med i avtalet.

Win-win, anser kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M) som menar att åtgärderna både kan minska bidragen och öka sysselsättningen i målgruppen.

– Ju tidigare en person kan etablera sig på arbetsmarknaden desto bättre. Det gäller att ha ett brett batteri av åtgärder att välja mellan, säger han.

Överenskommelsen mellan staden och Arbetsförmedlingen föreslås pågå 1 januari 2016 till 2018.