530

Vallentunabor fick bistånd av socialtjänsten förra året. Det motsvarar 1,7 procent av kommunens befolkning. I riket får 4,5 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd.