53,6

procent av alla Vaxholmsbor i åldern 25-64 hade eftergymnasial utbildning förra året, jämfört med 40,8 för Öster­åker. Allt enligt SKL:s databas Kolada.