54 meter hög mast kan byggas i västerhaninge

VÄSTERHANINGE Net 4 mobility, samföretaget mellan Telenor och Tele2, vill bygga en ny telefonimast i Haninge. Kommunen har fått en ansökan om bygglov för en 54 meter hög telefonimast med två teknikbodar på fastigheten Årsta 1:4.

Kommunen har öppnat för synpunkter på telefonimasten från allmänheten via hemsidan. Årsta Säteri KB äger fastigheten.