5,4 miljoner ska främja mångfald i skärgården

Jämställdhet, mångfald och integration. Det är ämnen som ska belysas lite extra i skärgården de kommande åren.

Regeringen har beviljat Skärgårdarnas Riksförbund verksamhetsbidrag på 5,4 miljoner kronor för perioden 2016-2018. Pengarna, som är en ökning med 100 000 kronor per år, ska särskilt uppmärksamma jämställdhet, mångfald och integration.

– Det är ett mycket glädjande beslut. Regeringen ser betydelsen av det arbete vi gör för att förbättra villkoren för en året runt levande skärgård. Man inser också att en stabil basverksamhet är en förutsättning för att klara detta arbete. Vi ska förvalta förtroendet väl, säger Bengt Almkvist, ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund.

Verksamhetsbidraget ska användas till att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i Sveriges skärgårdar. Det handlar till exempel om boendefrågor, bredband, färjetrafik, skolor, miljö och energi, service och skärgårdsjordbruk.

– De insatser som Skärgårdarnas Riksförbund genomför rör en mängd olika utmaningar i våra skärgårdar. Deras arbete främjar utvecklingskraften i Sveriges skärgårdar säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, representerar den bofasta befolkningen i Sveriges skärgård och arbetar för en levande skärgård året om.