54,1

procent av alla förskole­barn på Östermalm går i kommunala förskolor. Totalt är 3 234 barn är inskrivna i all förskoleverksamhet i stadsdelen. Det är 75 fler än förra året.