547

Ansökningar om uteserveringstillstånd på Södermalm har trafikkontoret fått in inför sommarsäsongen.